Reklama / Advertisement

Da li je poštenje put u bolje sutra?

Sprovodeći anketu novinar prolaznicima postavlja isto pitanje:
– Da li je poštenje put u bolje sutra?
Prvi anketirani odgovara:
– Aha.
Drugi:
– Bezbeli.
Treći:
– Jeste.
Policajac odgovara:
– Da.
Novinar upita policajca:
– Oprostite, samo trenutak. Kako to da ljudi na isto pitanje daju različite odgovore: aha, bezbeli, jeste, a vi ste rekli da?
Policajac:
– E, ovako! Onaj koji je rekao aha ima završenu osnovnu školu. Ko kaže bezbeli – ima srednju školu, a ko kaže jeste taj ima višu školu…
– Vi ste sigurno završili fakultet!?
Policajac:
– Aha!

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o policajcima
Reklama / Advertisement