Reklama / Advertisement

E, to je to!

General primeti da mu se jedan od vojnika čudno ponaša: sa zemlje diže svaki papirić na koji naleti, pogleda ga, namršti se i promrmlja:
– Ne, nije to.
Stoga general odluči da ga pošalje na psihijatrijski pregled. Nakon par dana ustanove da je vojnik neuravnotežen i otpuste ga iz vojske. Vojnik uzme otpusni list, pogleda ga, nasmeje se i promrmlja:
– E, to je to!

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Razni vicevi
Reklama / Advertisement