Reklama / Advertisement

Gasna komora

Zarobili Nemci Jevreje i stavili ih u gasnu komoru. Kad su ugurali pedesetog, Jevreji počeše da udaraju po vratima sa rečima:
– Puštaj, puštaj…
Sa druge strane se začu glas:
– Puštam, puštam…

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Razni vicevi
Reklama / Advertisement