Reklama / Advertisement

Junačina iz okoline

Došao Crnogorac u berbernicu da se obrije a brica ga upita:
– Odakle si?
– Ja, čo’če, sa Cetinja.
Brica će, u šali:
– E, čuo sam da se tamo junačine briju bez sapuna. Da li je to tačno?
– Pa, jes’, jes’… – mrmlja Crnogorac.
U sred brijanja, Crnogorac ga prekide u poslu:
– Stoj, čo’če, turi malo sapuna! Nijesam ja baš sa Cetinja, no iz okoline!

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Crnogorcima
Reklama / Advertisement