Reklama / Advertisement

Kako objasniti žene?

Razgovara Perica sa Bogom:
– Bože, voleo bih da sagradiš most koji povezuje Evropu i Ameriku.
– Ne mogu Perice. Okean je to, nemirna voda, velika razdaljina. Most bi bio nestabilan. To je gotovo nemoguće.
– Dobro. Onda mi objasni zašto su žene takve, da im ništa ne odgovara, šta god da uradimo. Čas se smeju, čas plaču, čas besne…
– Dobro de Perice, reci mi sa koliko traka želiš most?

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Perici
Reklama / Advertisement