Reklama / Advertisement

Ljubavnica – učiteljica ili bolničarka?

Pitali Pericu koga bi pre izabrao za ljubavnicu: učiteljicu ili bolničarku?
– Učiteljicu – odgovara Perica.
A zašto?
– Zato što učiteljica kaže: „Molim vas ponovite“, a doktorka kaže: „Molim sledeći“.

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Perici
Reklama / Advertisement