Reklama / Advertisement

Nagradno odsustvo

Bio Ciga u vojsci. Jednog dana kapetan je organizovao nagradnu igru.
– Ko uspe da pišajući na snegu napiše svoje ime i prezime dobije 30 dana odsustva! – reče kapetan.
Javi se Ciga:
– Mogu li ja?
– Izvoli, Cigo! – reče kapetan.
– Al’ izvinite druže kapetane, morate da mi ga pridržite, ja sam nepismen.

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Ciganima
Reklama / Advertisement