Reklama / Advertisement

Ne sme ništa masno

Mujo dolazi kući s posla naveče, umorno se izvali u naslonjač i zavapi:
– Fato, bona, šta’s’ sprem’la za večeru?
Fata uđe iz kuhinje u kućnom ogrtaču i izazovno reče:
– Možda sebe…?
Mujo je pogleda ispod oka:
– Bjež’, bona, znaš da mi je doktor zabranio masno!

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Muji i Hasi
Reklama / Advertisement