Reklama / Advertisement

Nije ni „on“ naivan

U selu se najlepša devojka zvala Mara. Zato Sosa reče Lali:
– Da bismo imali odlično „vođenje ljubavi“, dok to radiš, treba da misliš na Maru.
Kada su legli i kada je Lala počeo, odjednom onemoćao.
– Koji ti je andrak, Lalo? Što na Maru ne misliš? – pita Sosa.
– Šta vredi da mislim, kad te „on“ prepozn’o.

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Lali i Sosi
Reklama / Advertisement