Reklama / Advertisement

Opsednut

Dođe čovek psihijatru na razgovor. Psihić na tabli nacrta kvadrat.
– Na šta vas ovo podseća?
– Na golu ženu.
Psihić se začudi, pa nacrta trougao.
– Na šta vas ovo podseća?
– Na golu ženu.
Psihijatar nacrta krug.
– Na šta vas ovo podseća?
– Na golu ženu!
Psihijatar se zamisli, pa reče:
– Čoveče, pa vi ste opsednuti se**om!
Ovaj besno skoči sa stolice i vikne:
– Pa ko ovde crta gole žene, ja ili vi?

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Razni vicevi
Reklama / Advertisement