Reklama / Advertisement

Pijem da zaboravim

Sedi čovek u kafani i pije piće za pićem. Kad se baš dobro napio, uzima kaput i kreće ka vratima.
– Ali, gospodine, zaboravili ste da platite!
– Znam. Ja i pijem da zaboravim.

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Razni vicevi
Reklama / Advertisement