Reklama / Advertisement

Pozdravljanje oficira

Krenuo Perica u vojsku. Na rastanku otac mu reče:
– Sine, budi dobar vojnik i kad sretneš oficira, ti ga lepo pozdravi.
Ode Perica u kasarnu, pa drugi dan sretne jednog starijeg čoveka i upita ga:
– Da li ste Vi oficir?
– Jesam – odgovori ovaj.
– E, puno Vas je pozdravio moj tata.

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Perici
Reklama / Advertisement