Reklama / Advertisement

Šef smene

Dođe policajac kod komandira, a ovaj mu kaže:
– Ti si danas šef smene!
Tek će policajac:
– Šefe, ne kaže se s mene nego sa mnom.

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o policajcima
Reklama / Advertisement