Reklama / Advertisement

Šta je pokretna traka?

Šta je pokretna traka?
Šetalište za Crnogorce.

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Crnogorcima
Reklama / Advertisement