Reklama / Advertisement

Šta ti bi da se rodiš u bolnici

Razgovaraju dva policajca i pita jedan drugog:
– Gde si ti rođen?
– Kod kuće, a ti?
– Ja sam u bolnici.
– A što u bolnici, šta ti je bilo?

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o policajcima
Reklama / Advertisement