Reklama / Advertisement

Zatekao oca sa sobaricom…

Zatekao Perica oca u intimnom položaju sa sobaricom. Dok se otac vrpoljio pred njim, sin je stajao mirno i zamišljeno ga posmatrao.
– O čemu sad razmišljaš? – upita ga otac.
– Pa, čini mi se da ima još pola sata do zatvaranja radnje s biciklima!

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Perici
Reklama / Advertisement