Reklama / Advertisement

Zna se po koga je gospodin vuk došao

Čuva Ciga ovce i svaki dan mu vuk pojede po jednu ovcu. Ciga se on iznervira, iskopa veliku rupu i ubaci ovcu. Međutim, upadne i on u rupu, a u neko doba dođe vuk pa i on upadne. Dok su svi troje sedeli u rupi, začuje se ovca:
– Meee!
A Ciga će:
– Nema tu „meee“! Zna se po koga je gospodin vuk došao!

Prikaži Vic iznenađenja
Pogledajte sve viceve u kategoriji: Vicevi o Ciganima
Reklama / Advertisement